Polens befolkning

Fra havnen i Gdańsk. Lengst til høre sees lastekranen Stary Zuraw fra 1300-tallet. Gdańsk er velkjent for sine historiske bygningsmiljøer. Etter de store ødeleggelsene under andre verdenskrig er de fleste i dag gjenreist.

Av /NTB Scanpix ※.

Warszawa, landets hovedstad, ble under andre verdenskrig utsatt for store ødeleggelser. Etter krigen ble byen gjenreist, enkelte partier i eldre stil. Bildet viser det moderne bysentrumet.

Av /NTB Scanpix ※.

Artikkelstart

Polen har en befolkning på 38 420 687 innbyggere (2018, CIA World Factbook). Det gjør Polen til den mest folkerike av de nye EU-landene i Sentral- og Øst-Europa.

Befolkning

I 2018 ble antall innbyggere redusert med 0,16 prosent. Det har vært en tilsvarende årlig reduksjon i befolkningen siden 2000. Dette henger sammen med en lav fødselsrate på 1,36 prosent (2018) og emigrasjon. Mot denne bakgrunnen og med sikte på blant annet å fremme befolkningsveksten, ble det 1. april 2016 innført et system med barnetrygd som innebærer at familier som har mer enn ett barn vil få PLN 500 (cirka 1150 kroner) per måned i barnetrygd per barn, men ikke for det første barnet. Cirka 2,7 millioner familier fikk slik støtte i 2018. Fra september 2019 ble det også gitt barnetrygd for det første barnet.

Det polske statistiske byråets fremskrivinger viser likevel at landets befolkning i 2050 vil bli redusert til cirka 34 millioner innbyggere.

I 2016 hadde Polen en befolkningstetthet på 125,47 per kvadratkilometer. Forventet levealder ved fødsel økte fra 74,0 år i 1990 til 77,9 år i 2018 for befolkningen under ett, for kvinner til 82,0 år og for menn 74,1 år.

Befolkningssammensetning

Medianalderen har økt fra 25,9 år i 1950 til 41,1 år i 2018. Fremskrivinger viser at den vil være 51 år i 2050.

I 2018 utgjorde personer i aldersgruppen opp til 14 år 14,80 prosent, for aldersgruppen 15–24 år 10,34 prosent, for aldersgruppen 43,44 prosent, for aldersgruppen 55–64 år 13,95 prosent og for gruppen over 65 år 17,47 prosent.

51,7 prosent av befolkningen er kvinner ifølge det polske statistiske byråets årbok (2018). Det er flere menn enn kvinner for alle aldersgruppene 1–48 år, mens det var flere kvinner enn menn i alle aldersgruppene 49 år og eldre.

98 prosent av befolkningen er etnisk polsk. Ukrainere og hviterussere utgjør én prosent, mens den siste prosenten omfatter hovedsakelig tyskere, jøder, litauere og roma.

Offisielt språk er polsk, som er morsmål for cirka 98 prosent av befolkningen. De største språklige minoritetene er tysk, ukrainsk, hviterussisk og kasjubisk.

Utvandring og innvandring før andre verdenskrig

I middelalderen var Polen et friområde for jøder fra andre land i Sentral- og Sør-Europa.

Innvandringen av jøder begynte i slutten av det 11. århundre og nådde toppen i det 16. århundre. I midten av det 14. århundre var det jødiske bosettinger i minst 35 byer i Polen.

Fra midten av det 18. århundre emigrerte mange polakker til Ruhr-distriktet, Belgia og Frankrike, men også til Sveits, Storbritannia, Italia og Tyrkia. Hovedtyngden av emigrasjonen til Nord- og Sør-Amerika foregikk i perioden 1860–1914. Det dreide seg i første omgang om bønder og arbeidere som da hadde vanskelige leveforhold i Polen. Den største gruppen av emigranter dro til USA. Etter første verdenskrig slo mange polske intellektuelle seg ned i Paris, og i 1919–1920 emigrerte et stort antall polske gruvearbeidere til Pas-de-Calais.

I første halvdel av det 17. århundre ble polske krigsfanger sendt til Sibir. I perioden 1795–1918 fortsatte deporteringen av polakker fra den delen av landet som da tilhørte Russland. I byen Irkutsk ble det registrert en stor polsk koloni i 1880.

Tallene for emigrasjon og deportasjon før andre verdenskrig er usikre, men det er registrert at bare i perioden 1914–1931 forlot cirka 3,6 millioner personer Polen.

Polens befolkning under andre verdenskrig

Før andre verdenskrig var Polen et av landene i Europa med mest blandet befolkning. Av en befolkning på cirka 35 millioner utgjorde polakker 24, ukrainere 5–7, jøder 3,3, hviterussere 1,5 og litauere/tyskere cirka 0,5 millioner.

Polen var det landet i verden som led størst tap av menneskeliv under andre verdenskrig. Cirka seks millioner ble drept som følge av krigshandlinger, terror og opphold i konsentrasjonsleirer. Over 90 prosent av landets jødiske befolkning ble utryddet.

Som et resultat av andre verdenskrig mistet Polen 180 000 kvadratkilometer landareal i øst, som nå er deler av Litauen, Hviterussland og Ukraina. Til gjengjeld ble vestgrensen forskjøvet til Oder-Neisse-linjen, samtidig som den tidligere fristaten Danzig og et område sør for Kaliningrad ble en del av Polen. Dette førte til forflytninger, til dels ved tvang, av cirka ti millioner personer.

Ved endringene av østgrensen i 1945 ble 1,7 millioner polakker og 0,5 millioner ukrainere og hviterussere utvekslet mellom Polen og Sovjetunionen. I de tyske områdene som ble overtatt av Polen i 1944–1845, bodde det før krigen 8,5 millioner mennesker, overveiende tyskere. Størstedelen av den tyske befolkningen flyktet eller ble utvist. 2,5 millioner polakker flyttet til området fra de sentrale og østlige delene av Polen, og fra de litauiske/hviterussiske og ukrainske områdene som Polen måtte avstå til Sovjetunionen. Av det fåtallet tyskere som ble igjen, har en stor del senere forlatt Polen, særlig etter at landet fra 1976 gikk med på en avtale som innebar repatriering av størstedelen av den tyskættede befolkningen over de neste 10–15 årene. Men det bor fortsatt et betydelig antall som føler seg som tyskere i Polen, særlig i det tidligere Schlesien. Polen forpliktet seg i 1991 til å respektere minoritetenes språklige, kulturelle og religiøse identitet.

Utvandring og innvandring etter andre verdenskrig

De fleste av jødene som overlevde andre verdenskrig har emigrert. Således var det under kommunismen, men spesielt i årene 1956–1957 og 1968–1969 en omfattende emigrasjon av polske jøder, spesielt til USA og Israel. Resultatet er at det i dag er i underkant av 10 000 jøder bosatt i Polen.

Etter at Polen ble medlem av EU og en del av EØS 1. mai 2004 har cirka 2,3 millioner polakker tatt arbeid i andre EU/EØS-land, de fleste i Storbritannia og Irland. Mange av disse har utvandret. Om polakker i Norge se artikkelen Polens forbindelser med Norge.

Totalt sett regner polske myndigheter med at mellom 15 og 18 millioner polakker/personer av polsk avstamming bor i utlandet. Den største gruppen er i USA. I Chicago bor det en polsk koloni på cirka én million personer.

Cirka 200 000 utenlandske statsborgere, hovedsakelig fra andre EU-land, Ukraina og Hviterussland, arbeider i dag i Polen. De fleste har ikke innvandret. I lys av Polens relativt sterke økonomi regner polske myndigheter med en viss innvandring fra land i Sør-Europa i årene framover. Etter flyktningstrømmen til Italia og Hellas i 2015 besluttet den polske regjeringen høsten 2015 å ta imot 5000 av disse flyktningene, se artikkelen Polens utenrikspolitikk.

Befolkningsmønstre

Befolkningstettheten er størst i de industrialiserte strøkene i sør og den midtre delen av landet, lavest i nordøst og nordvest. I 2018 hadde hovedstaden Warszawa 1 764 615 innbyggere. Warszawa er den eneste polske byen med mer enn én million innbyggere. Andre byer med et folketall i 2018 på mer enn 500 000 var: Kraków (767 348), Łódź (690 422), Wrocław (638 586) og Poznan (538 633). I alt er det i Polen 37 byer med en befolkning på mer enn 100 000.

60,1 prosent av befolkningen bor i urbane strøk (2018). I bare fire av landets 16 fylker er det flere som bor i rurale strøk enn i urbane strøk. Det er følgende fire fylker i sør og sørøst: Podkarpackie, Świetokrzyskie, Lubelskie og Małopolskie.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg