Polens politiske system

Fra Polens nasjonalforsamling, Sejm, i 2014.
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

Artikkelstart

Polen er en demokratisk enhetsstat. Det ble vedtatt i en ny forfatning i 1997. Statsoverhodet er en president, valgt direkte i allmenne valg for fem år, med mulighet for ett gjenvalg. Før dette var Polen en republikk fra 1918 og en kommunistisk og Sovjet-dominert folkerepublikk fra 1945 til 1989.

Presidenten har utøvende funksjoner, spesielt i sikkerhetsspørsmål og i utenrikspolitiske spørsmål, men det har vært en viss rivalisering mellom president og statsminister. Statsministeren nomineres av presidenten og må godkjennes av Sejm.

Nasjonalforsamlingen

Lovgivende myndighet er lagt til en nasjonalforsamling som består av Sejm (annetkammer) og et senat (førstekammer). Sejm har 460 medlemmer og velges i allmenne valg både fra enpersonskretser og etter forholdstallsmetoden; to av plassene er reservert den tyske minoriteten. Senatet har 100 medlemmer valgt fra fylkene i allmenne valg ved flertallsvalg. Begge kamre velges samtidig og for fire år. Sejm er det viktigste kammer. Senatet går gjennom vedtak fattet av Sejm og kan foreslå endringer, men Sejm kan sette igjennom sin vilje med to tredjedelers flertall. Regjeringen utgår fra Sejm og er ansvarlig overfor den.

Justissektoren

Etter at den polske stat var gjenopprettet i 1918, etter å ha vært under russisk overherredømme, rådde det lenge rettsulikhet. Tidligere russisk, tysk og østerriksk-ungarsk rett var fortsatt gjeldende i vedkommende landsdeler. I mellomkrigstiden ble det arbeidet for rettsenhet, og retten ble i betydelig utstrekning kodifisert. Etter andre verdenskrig ble rettssystemet bearbeidet og omstøpt i tilslutning til den politiske nyordning under innflytelse av sovjetisk rett, før det på nytt ble endret og demokratisert etter 1989. Dødsstraffen ble opphevet i 1997.

Rettspleien utøves ordinært av en instansrekke på tre domstoler: høyesterett i Warszawa, appellretter i fylkene (også førsteinstansretter i alvorlige saker) og underretter (distriktsretter). Høyesterettsdommerne utnevnes av presidenten etter forslag fra det nasjonale rettsråd. Høyesterett har overoppsyn med de øvrige domstoler. Det er også en forfatningsdomstol, som ledes av høyesteretts førstepresident; dommerne velges av Sejm for ni år.

Etter at Partiet for lov og rettferdighet (PiS) fikk rent flertall ved parlamentsvalget 25. oktober 2015 vedtok Sejm en ny lov om forfatningsdomstolen, som ble undertegnet av president Andrzej Duda 29. desember 2015. Ifølge den nye loven kreves beslutninger av domstolen to tredjedelers flertall, mens det tidligere var tilstrekkelig med simpelt flertall. Det kreves også at minst 13 av de 15 dommerne skal være til stede ved behandlingen av kontroversielle saker, mens det tidligere var tilstrekkelig med minst ni dommere.

Den nye loven er blitt kritisert av blant andre EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker, president i Europaparlamentet Martin Schulz og Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland. 9. mars 2016 slo forfatningsdomstolen fast at den nye loven ikke er i samsvar med landets grunnlov. Etter avtale med utenriksminister Witold Waszczykowski ble den nye loven gjennomgått av Europarådets Venezia-kommisjon. For opplysninger om denne kommisjonen, se artikkelen om Europarådet.

Ifølge kommisjonens rapport, som ble offentliggjort 11. mars 2016, vil lovendringene kunne føre til en svekkelse av forfatningsdomstolens effektivitet, hvilket vil kunne undergrave både rettsstatsprinsippet, demokratiet og menneskerettighetene i Polen. Venezia-kommisjonen appellerte til regjerings- og opposisjonspartiene i Polen for å komme fram til en løsning på denne saken, slik at domstolen kan operere på en effektiv måte.

Etter EU-kommisjonens drøftelse av denne saken i januar 2016 vedtok Europaparlamentet 13. april 2016 en resolusjon med stemmetallene 513 for, 142 mot og 30 avståelser. I resolusjonen, hvor det heter det at den nye loven har ført til en lammelse av forfatningsdomstolen, gir Europaparlamentet støtte til Venezia-kommisjonens konklusjoner. EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermann og statsminister Beata Szydło hadde samtaler i Warszawa 24. april 2016 om denne saken. Etter samtalene presiserte Szydło at rettsstatens prinsipper vil bli opprettholdt, samtidig som det er regjeringens siktemål at forfatningsdomstolens arbeid skal være «åpent og effektivt». EU-kommisjonen mener imidlertid at den polske regjeringen ikke har truffet de nødvendige tiltak for at forfatningsdomstolen skal virke etter hensikten.

På regjeringens initiativ ble det i juli 2017 iverksatt en lov om reduksjon av pensjonsalderen fra landets dommere fra 70 til 65 år. Dette har ført til protester fra opposisjonen og kritikk fra EU-kommisjonen, som frykter at regjeringen vil erstatte de dommerne som må gå av med dommere som støtter regjeringspartiet. Frykten er at dette vil innebære en svekkelse av domstolenes uavhengighet. EU-kommisjonen har også uttrykt bekymring for at justisministeren også er landets riksadvokat. På denne bakgrunn har EU-kommisjonen bedt Polen om å omgjøre reformen av rettsvesenet, da reformen representerer et angrep på demokratiets maktfordelingsprinsipp med en utøvende, en lovgivende og en dømmende makt. Den polske regjeringen har avvist dette og hevdet at EU-kommisjonen handler politisk. I februar 2020 godkjente president Andrzej Duda en lov, vedtatt av et flertall i Sejm, som gjør det forbudt for dommere å kritisere regjeringens justisreform. Loven gjør det også mulig for høyesteretts disiplinærkomité å oppheve dommeres immunitet med sikte på blant annet å pågripe eller suspendere dommere. I mars 2021 besluttet EU-kommisjonen å trekke Polen for EU-domstolen i Luxembourg, fordi loven av 20. februar 2020 truer domstolenes uavhenighet og ikke er i samsvar med prinsippet om at EU-lov står over nasjonal lov.

Den norske regjeringen uttrykte 27. februar 2020 bekymring for utviklingen for rettsstaten og domstolenes uavhengighet i Polen. Denne utviklingen har fått konsekvenser for avtalen med Polen innen justissektoren, finansiert med EØS-midler, se artikkelen Polens forbindelser med Norge.

Valg og partier

Administrativ inndeling

Polen er inndelt i 16 fylker (województwo), se artikkelen Fylker i Polen. Fylkene er igjen delt i 308 distrikter. På det siste nivå er det valgte råd som velger representanter til fylkesforsamlingene.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg