Kasjubisk, pomoransk, vestslavisk språk, nær beslektet med polsk og av enkelte regnet som en dialekt av dette. Tales av cirka 150 000 kasjuber innenfor et cirka 2500 km2 stort område ved den polske Østersjøkyst, vest for Wisłas nedre løp. Språket har ikke offisiell status og mangler en litterær norm. Hjemstavnsdiktning.