Ruhr, elv i Tyskland, og et tilløp til Rhinen. Ruhr kommer fra Sauerland i Westfalen og renner gjennom Ruhr-området forbi Essen og munner ved Duisburg-Ruhrort. Elven er 235 km lang med et nedbørfelt på 4500 km2. Den nederste strekningen (Duisburg–Mühlheim, 41 km) er farbar for skip opptil 1700 tonn. Videre har elven mange demninger. Ruhr er Ruhr-områdets viktigste vannforsyningskilde.