Hadeland, de sørligste bygdene i Oppland fylke, på begge sider av den sørligste del av Randsfjorden, består av kommunene GranLunner og Jevnaker; 1275 km2 (herav 147 km2 vann) med 27 892 innb. (2004).

I et åpent bakket landskap på østsiden av Randsfjorden har kambrosilurisk skifer og kalkstein dannet en næringsrik jord, slik at Hadeland regnes blant de beste jordbruksstrøk i landet.

Rundt det åpne jordbrukslandskapet er skogkledde åser og fjell, bygd opp av grunnfjell på vestsiden av Randsfjorden og helt i nordøst, og av Oslofeltets eruptiver i sør og øst.

Bosetningen er tett i lavlandet med en rekke større tettsteder som Brandbu/JarenJevnakerHarestuaRoa/Lunner, Grua og Gran/Ringstad, alle med over 1000 innb. (2004). I tillegg finnes flere mindre tettsteder (bl.a. Gran, Roa og Lunner). I alt utgjør tettstedsbefolkningen 53 % av Hadelands folkemengde (2004).

Jordbruksarealet utgjør i underkant av 10 % av arealet (120 km2) hvorav 59 % benyttes til korn, 34 % til eng og beite og 3 % til potetproduksjon. Husdyrproduksjonen består vesentlig av melk, svine- og storfekjøtt og egg, dessuten er saueholdet økende. Det produktive skogarealet er 854 km2 (13 % av fylkets totale skogareal). Den årlige avvirkningen er ca. 167 000 m3 (2002).

Industrien på Hadeland består overveiende av sagbruk, trevareindustri og verkstedsindustri. I tillegg finnes skofabrikk, husflids- og annen småindustri. Glassindustri har tradisjoner, og Hadeland Glassverk på Jevnaker er distriktets eldste og Norges største industribedrift i sitt slag.

Vest for Jaren, omkring Halvdanshaugen, ligger Hadeland Folkemuseum, der deler av Halvdan den Svarte ligger begravd. På Grua finnes Hadeland Bergverksmuseum i tilknytning til et eldre gruveanlegg. På Granavollen ligger Søsterkirkene og Steinhuset.

Gjøvikbanen går gjennom Hadeland, ved Roa tar Bergensbanen av mot sørvest til Hønefoss.

Hadeland har et tett veinett med bl.a. riksveier til Oslo og Gjøvik (Rv. 4) og Hønefoss (Rv. 35), Valdres (Rv. 34/33) og Gardermoen (Rv. 35).

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.