Forsiden på Eroica-symfonien. Dedikasjonen til Napoleon Bonaparte er strøket ut. Av . Falt i det fri (Public domain)

Ludwig van Beethoven

Faktaboks

Ludwig van Beethoven
Uttale
bˈetåfən
Født
16. desember 1770, Bonn, Tyskland
Død
26. mars 1827, Wien, Østerrike
Beethoven ble døpt 17. desember 1770 og det antas at han ble født dagen før.
Ludwig van Beethoven
Ludwig van Beethoven
Av .

Artikkelstart

Ludwig van Beethoven var en tysk komponist. Han ble født i Bonn, men virket hele sitt voksne liv i Wien.

I sin musikk bygde Beethoven videre på wienerklassikerne Joseph Haydn og Wolfgang Amadeus Mozart, men ville ikke la seg ansette av noen fyrste. Som fri kunstner og som kraftfull og selvkritisk komponist ble han prototypen på romantikkens kunstnergeni. Han ble døv da han var i 30-årene, levde alene og ble oppfattet av mange som en vanskelig personlighet, men ikke noe av dette begrenset hans skaperevne. Beethoven fremstår som en av musikkhistoriens største – ikke minst har hans produksjon stor livskraft innenfor symfonien (som kulminerte med den berømte 9. symfoni), strykekvartetten og klaversonaten.

Liv

Heiligenstadt-testamentet er skrevet til Ludwig van Beethovens to brødre, men ble aldri sendt til dem. I teksten forteller Beethoven om hvordan den begynnende døvheten påvirker ham.
Heiligenstadt-testamentet
Av .

Slekten er opprinnelig fra Flandern. Beethovens bestefar kom i 1733 til Bonn, der han ble hoffkapellmester. Sønnen Johann, Beethovens far, var tenorsanger i hoffkapellet, men alkoholmisbruk førte til at han i 1789 ble avskjediget. Han hadde syv barn, men bare Ludwig og to yngre brødre nådde voksen alder.

Hjemmet var ikke godt, og Beethovens skolegang ble forsømt. Men hans musikalske talent viste seg tidlig, og faren ville gjøre ham til et vidunderbarn som Mozart. Han fikk derfor allsidig musikkundervisning i klaver, orgel, fiolin, bratsj og teori, først av faren, så av andre middelmådige lærere. Elleve år gammel fikk han en utmerket lærer i Christian Gottlob Neefe. Han underviste ham i klaver, orgel, generalbass og komposisjon, ga ham en god teoretisk skolering og introduserte ham til Johann Sebastian Bachs verden gjennom hans Das wohltemperierte Klavier, som den gang bare forelå i avskrifter.

Allerede åtte år gammel opptrådte Beethoven offentlig som pianist i Köln. Elleve år gammel ga han konsert i Nederland, og i en alder av tretten utga han tre klaversonater. I 1783 ble han cembalist i hofforkesteret og året etter utnevnt til hofforganist. Senere hadde han ingen fast ansettelse, men levde som fri kunstner. I 1787 reiste han med støtte fra kurfyrsten til Wien for å studere med Mozart, men måtte etter to uker reise hjem igjen fordi moren ble dødssyk. I 1789 ble han innskrevet ved universitetet. Han hadde etter hvert fått mange venner i de høyere kretser i Bonn.

I 1792 reiste han igjen til Wien og kom ikke senere tilbake til sin fødeby. I Wien fikk han ypperlige lærere i Haydn, Johann Georg Albrechtsberger, Antonio Salieri og Johann Baptist Schenk. I 1795 ga han ut tre klavertrioer som opus 1, og tre klaversonater dedisert til Haydn som opus 2.

Wien var på den tiden ansett som Europas musikksentrum. Dit kom komponister og utøvende kunstnere fra hele Europa, og det var et rikt konsertliv. Dette miljøet virket meget stimulerende på Beethovens skaperevne, og i årene fremover komponerte han en lang rekke udødelige verker. Han ble snart meget ansett i Wien, ikke minst i høyadelige kretser, og han ble kjent med adelsfamilien Brunsvik, fyrstene Lichnowsky, Kinsky, Lobkowitz og erkehertug Rudolf. De tre sistnevnte ga ham til og med en æreslønn på 4000 floriner året. Han fikk også gode honorarer av sine forleggere, og hans klaverelever betalte godt. Han opptrådte ofte som pianist og ble berømt for sitt virtuose, men djerve og temperamentsfulle spill og sine fantasifulle improvisasjoner.

Så tidlig som i 1796 merket han svikt i hørselen, og i 1802 skrev han det såkalte Heiligenstadt-testamentet, der han sier: «Å, dere mennesker som holder meg for fiendtlig, trassig eller misantropisk, hvilken urett dere gjør meg, for dere kjenner ikke den hemmelige årsak». Ørelidelsen tiltok etter hvert. Han søkte leger og prøvde å skjule døvheten, men ble stadig verre. Andre sykdommer kom også til. Beethovens to yngre brødre hadde også slått seg ned i Wien. Johann var dyktig og ble en velholden mann, mens Karl lignet på sin far, og han og sønnen skaffet Beethoven mye bryderi og store utlegg. Da broren døde i 1815, ble han formynder for nevøen og fikk store utlegg og prosesser med på kjøpet. Alt dette gjorde at han trakk seg tilbake og ble ensom, bitter og menneskesky.

I 1814, få år før han var blitt helt døv, opptrådte han for siste gang som pianist, og i 1824 «dirigerte» han for siste gang en konsert, det vil si at han stod ved dirigentpulten mens koret og orkesteret til hans 9. symfoni ble ledet av to andre. Men hans skaperevne holdt seg frisk, og for ham var komponeringen alt. Helt til sine siste dager var han opptatt med å skape nye verker, som aldri ble ferdige, både en opera, et oratorium og 10. symfoni. I 1826 tok hans sykdommer en alvorlig vending. Lungebetennelse og vattersott (ødem) svekket ham mer og mer, og han døde i 1827 i Wien. Beethoven ble begravet på Wäringer Friedhof, men ble i 1888 overført til Zentralfriedhof.

Verker

En del av originalpartituret til Beethovens 9. symfoni

Av /KF-arkiv ※.

Beethovens skaperprosess deles ofte inn i tre perioder. Inndelingen må bare anses som omtrentlig, men er nyttig for å få frem et svært viktig perspektiv på hans skapergjerning: utviklingsperspektivet.

Den første perioden strekker seg frem til 1802, men omfatter ikke de tidligere verkene fra tiden i Bonn. I denne perioden assimilerer Beethoven sin tids musikalske stil og søker seg frem mot et personlig tonespråk. Viktige verker fra denne perioden er de seks strykekvartettene opus 18, de ti første klaversonatene og de to første symfoniene.

Den andre perioden går frem til omkring 1816, og det som karakteriserer denne perioden, er Beethovens kunstneriske selvstendighet. Det er verkene fra denne perioden som ble de viktigste for komponistgenerasjonen etter Beethoven: blant annet symfoni nr. 3–8, operaen Fidelio og klaverkonsert nr. 4 og 5.

Den tredje perioden, der verkene blir mer reflekterende og introverte, omfatter blant annet Diabellivariasjonene, Missa solemnis og 9. symfoni. Generasjonen etter Beethoven oppfattet verkene fra den siste perioden som nyskapende; man stilte seg nærmest uforstående til hans siste strykekvartetter og klaversonater.

Betydning

Byste av Beethoven på en plint
Av .

Beethovens betydning i musikkhistorien er særdeles stor. Det som hadde vært en drøm for Mozart, ble en virkelighet for Beethoven: Han kunne leve av å komponere uten fast tilknytning til en arbeidsgiver, selv om han ble støttet av sentrale kunstelskende fyrster. Dermed frigjorde han den skapende kunstner, slik at den indre skapende nødvendighet fikk være drivkraften.

Beethoven var en formens mester. Spesielt viser dette seg i hans behandling av sonateformen, og symfonien ble i Beethovens hender gjort til det mediet som til fulle kunne vise en komponists mesterskap.

Beethoven er fullenderen av den wienerklassiske instrumentale musikkstilen, men han forberedte også romantikken i musikken (Franz Schubert, Robert Schumann, Johannes Brahms). Man kan si at hans musikk ble grunnlaget for omtrent hele den senere europeiske symfoniske musikken på 1800-tallet, til dels også inn på 1900-tallet – så allsidig og rik var den.

Verker

Ludwig van Beethoven
Ludwig van Beethoven
Av .

Orkestermusikk

Symfonier Opusnummer År
Nr. 1 i C-dur 21 1799–1800
Nr. 2 i D-dur 36 1801–1802
Nr. 3 i Ess-dur, Eroica 55 1803–1804
Nr. 4 i B-dur 60 1806
Nr. 5 i c-moll, Skjebnesymfonien 67 1804–1808
Nr. 6 i F-dur, Pastorale» 68 1807–1808
Nr. 7 i A-dur 92 1811–1812
Nr. 8 i F-dur 93 1811–1812
Nr. 9 i d-moll (med korfinale) 125 1822–1824
Leonore-ouverture nr. 2 og 3 72a 1805
Leonore-ouverture nr. 1 138 1805–1806

Konserter

Klaverkonserter Opusnummer År
Nr. 1 i C-dur 15 1798
Nr. 2 i B-dur 19 1795–1798
Nr. 3 i c-moll 37 1800
Nr. 4 i G-dur 58 1805–1806
Nr. 5 i Ess-dur, Keiserkonserten 73 1809
Konsert for fiolin, cello og klaver i C-dur 56 1804
Fiolinkonsert i D-dur 61 1806

Kammermusikk

Strykekvartetter Opusnummer År
6 kvartetter 18 1798–1800
3 kvartetter, Rasumowsky 59 1806
Nr. 10 i Ess-dur 74 1809
Nr. 11 i f-moll 95 1810
Nr. 12 i Ess-dur 127 1822–1825
Nr. 13 i B-dur 130 1825
Nr. 14 i ciss-moll 131 1825–1826
Nr. 15 i a-moll 132 1825
Nr. 16 i F-dur 135 1825
Grosse Fuge i B-dur 133 1825
Fiolinsonater Opusnummer År
Nr. 5 i F-dur, Vårsonaten 24 1801
Nr. 9 i A-dur, Kreutzersonaten 47 1803
Klavertrioer Opusnummer År
Nr. 4 i Ess-dur 37 1790–1791
Nr. 5 i B-dur, Erkehertugen 97 1811
2 cellosonater, C-dur og D-dur 102 1815

Klavermusikk

32 klaversonater (utvalg) Opusnummer År
Nr. 8 i c-moll, Pathétique 13 1798–1799
Nr. 12 i Ass-dur (med sørgemarsj) 26 1800–1801
Nr. 14 i ciss-moll, Måneskinnssonaten 27, nr. 2 1800–1801
Nr. 21 i C-dur, Waldstein 53 1803–1804
Nr. 23 i f-moll, Appassionata 57 1804–1805
Nr. 26 i Ess-dur, Les adieux 81a 1809–1810
Nr. 29 i B-dur, for hammerklaver 106 1817–1819
Nr. 30 i E-dur 109 1820
Nr. 31 i Ass-dur 110 1821
Nr. 32 i c-moll 111 1822

Scenemusikk

Verk Opusnummer År
Die Geschöpfe des Prometheus 43 1800–1801
Fidelio (opera) 72 1805–1814
Egmont (musikk til Johann Wolfgang von Goethes skuespill) 84 1809–1810
Die Ruinen von Athen (musikk til August von Kotzebues skuespill) 113 1811

Kor og orkester

Verk Opusnummer År
Christus am Ölberg (oratorium) 85 1803–1804
Messe i C-dur 86 1807
Missa solemnis 123 1818–1823

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Baker, Anne Pimlott: Ludwig van Beethoven, 2002, isbn 82-496-0164-5
  • Beethoven, Ludwig van: The letters of Beethoven, collected [...] by E. Anderson, 1961, 3 b.
  • Beethoven, Ludwig van: Selected letters of Beethoven, ed. by A. Tyson, 1967
  • Geck, Martin: Beethoven, 2003, isbn 1-904341-03-9
  • Landon, H.C. Robbins: Beethoven : his life, work and world, 1992, isbn 0-500-01540-6
  • Lockwood, Lewis: Beethoven : the music and the life, 2003, isbn 0-393-05081-5
  • Solomon, Maynard: Beethoven, 2nd ed., 1998, isbn 0-02-864717-3
  • Stanley, Glenn, red.: The Cambridge companion to Beethoven, 2000, isbn 0-521-58934-7
  • Wyn Jones, David: The life of Beethoven, 1998, isbn 0-521-56878-1

Kommentarer (8)

skrev Rune Hokland Madsen

God informasjon om Beethoven. Hr en oppgave på skolen, så jeg bruker denne artikkelen.

skrev Georg Kjøll

Det er hyggelig å høre, Rune! Lykke til videre med oppgaveskriving. Hilsen Georg

skrev Mona Karlsen

Hei !Veldig mye nyttig info!Jeg skal skrive om han i et prosjekt og det her var veldig nyttig !Mona(12)

skrev jens Småge

tredje setning andre avsnitt er det ein skrivefeil
det er den i en som er ↓
Elleve år gammel fikk han en utmerket lærer i Christian Gottlob Neefe.

Jens K. Småge(15)

svarte jens Småge

Trykte publiser flere ganger derfor blei det to. Ops.

svarte Halvor K. Hosar

Hei, og takk for innspill! Om det var i-en du tenkte på, er nok ikke dette direkte feil, men kanskje en noe gammeldags uttrykksmåte. Tips fra publikum er uansett noe vi setter pris på!

Halvor

skrev jens Småge

tredje setning andre avsnitt er det ein skrivefeil
det er den i en som er ↓
Elleve år gammel fikk han en utmerket lærer i Christian Gottlob Neefe.

Jens K. Småge(15)

svarte jens Småge

e hadde litt skrivefeil e å

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg