Organist, musikkutøver på orgel. Betegner vanligvis en person som er ansatt for å utøve orgeltjenesten ved en kirke, ofte også med andre kirkemusikalske oppgaver, som korledelse m.m. I 1980-årene ble kantor tatt opp igjen i Norge som betegnelse for menighetens kirkemusiker. I Tjenesteordningen av 1996 er kantor normalbetegnelse og organist brukes om kirkemusiker uten relevant utdanning.