Klassisk musikk i klassisismen

Den musikalske klassisismen er epoken mellom barokken og romantikken. Klassisismen er et motsvar på barokkmusikkens tyngde og kompleksitet med blant annet et lettere uttrykk og en klarere enkelhet i struktur og form. Begrepene klassisisme og wienerklassisisme blir i musikkterminologien ofte brukt om hverandre. Vanligvis betegner wienerklassisisme de tre mest berømte komponistene fra perioden, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart og Ludwig van Beethoven, samt andre som bodde i Wien i samme periode. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Halvor K. Hosar

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 1 kategorier:

  1. Internasjonale klassiske komponister og verker i klassisismen

Inneholder 7 artikler: