Sonate, større komposisjon i flere satser, i alminnelighet 3–4, med innbyrdes forskjellig karakter og tempo. Ordet ble på 1600-tallet brukt om et instrumentalstykke i motsetning til kantate, omkring 1700 om suitelignende kammermusikkomposisjoner. På 1700-tallet ble den wienerklassiske sonate utviklet, for så å få sin endelige utforming av Haydn, Mozart og Beethoven.