Introvert, introversjon, er et begrep i dagligtalen som brukes for å beskrive mennesker som har en tydelig innadvent personlighet. En person som har en mer utadvendt personlighet kalles ekstrovert.

Faktaboks

Uttale
introversjˈon
Etymologi
av intro- og latin ‘snu, vende’

Både introvert og ekstrovert regnes for å være typebegreper. Fagpersoner anser begge disse begrepene som faglig utdaterte og det anbefales ikke å bruke dem i moderne personlighetspsykologi.

Teoretisk opprinnelse

Betegnelsen introvert har sitt utspring i typelæren til den sveitsiske psykiateren Carl Gustav Jung. Jung bruker introvert som en betegnelse på holdningen hos mennesker som tillegger sine egne, indre opplevelser en dominerende betydning. Annen 'typisk' atferd som skisseres i Jungs typelære kan være at introverte personer sjeldent tar kontakt med andre, er sky i sosiale sammenhenger, har oppmerksomheten rettet mot sine indre opplevelser og gjerne foretrekker ensomme aktiviteter.

Personlighetstrekk versus personlighetstyper

I moderne personlighetspsykologi anses personligheten som et samspill mellom flere normalfordelte personlighetstrekk. Derfor regnes begrepet introvert som problematisk fordi det fremmer en idé om at det finnes spesifikke personlighetstyperaltså en enten-eller holdning med en bimodal fordeling sammenlignet med trekktilnærmingens normalfordelte, dimensjonale tilnærming. Typetilnærmingen blir en overforenkling av det komplekse samspillet av faktorer som kommer til uttrykk i menneskets personlighet.

Ekstroversjon-introversjon

De fleste mennesker er verken utelukket ekstroverte eller introverte som typer, men har grader av personlighetstrekket ekstroversjon, på kontinuumet mellom de to ytterpunktene «introvert» og «ekstrovert». Dette har konsekvenser for forskjellige personlighetstester. De mest vitenskapelige personlighetstestene måler utvalgte personlighetstrekk, som NEO-PI, hvor resultatene på gruppenivå er normalfordelte, altså der de fleste er midt i fordelingen av skårene.

Andre mindre vitenskapelige tester forsøker å måle personlighetstyper, og ikke trekk, og ønsker at de fleste skal være i ytterpunktene av fordelingen. Fordi personlighetstrekk ikke er enten-eller-fenomen, men grader av ulike trekk, kommer «introverte» i mange forskjellige varianter og grader. Det anbefales derfor å gå bort fra å bruke begrepet «introvert», og heller snakke om grad av introversjon-ekstroversjon.

En lav skåre på ekstroversjon gir forskjellige uttrykk, der alle ikke dekkes av begrepet innadvendthet. Det er mulig å uttrykke høy grad av sosiabilitet (det å være sosial og foretrekke selskap), som mange mener er det motsatte av introvert, og samtidig skåre lavt på de andre ekstroversjonsfasettene, som varme, selvmarkering og positive følelser. På denne måten vil dette resultere i en lav skåre på ekstroversjon totalt.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg