Solist, (av soli-), person som utfører soloparti i musikkverk.