Den musikalske klassisismen er en musikkhistorisk epoke som i tid stort sett sammenfaller med overgangsperioden mellom opplysningstiden og romantikken. Den klassisistiske musikken var et motsvar på barokkmusikkens tyngde og kompleksitet med blant annet et lettere uttrykk og en klarere enkelhet i struktur og form. Begrepene klassisisme og wienerklassisisme blir i musikkterminologien ofte brukt om hverandre. Hele artikkelen

Ny artikkel