Absolutt musikk, begrep dannet som slagord ca. 1840, betegner musikk som bare benytter musikalske midler og ikke har tilknytning til andre kunstarter eller naturinntrykk, i motsetning til programmusikk.