Kvæfjord

Kvæfjord, kommune i Troms, på Hinnøya på begge sider av Kvæfjorden og dens armer Godfjorden og Gullesfjorden. Grenser i sørøst, sør og vest til Nordland fylke. Områdene rundt Godfjorden og nordover til Kinneset (med unntak av Gapøya) ble ved en grenseregulering 1. jan. 2000 overført til Sortland kommune i Nordland.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Geir Thorsnæs

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 8 artikler: