Klevjer er et tettsted i Sande kommune, Vestfold, cirka 11 km sør for Drammen bysenter. Tettstedet er i hovedsak et boligområde.