Hof var en kommune i Vestfold, lengst nordvest i fylket. Den omfattet søndre del av den store innsjøen Eikeren (19 moh.) med vassdraget ovenfor til Hillestadvannet (37 moh.), samt de skogkledde åsene på begge sider. Disse når sørvest for Eikeren Vestfjellet, som er Vestfolds høyeste punkt på 634,04 moh. Vannveien med vannene Hillestadvannet, Haugestadvannet, Bergsvannet og Eikeren har vært et gammelt fløtingsvassdrag. Av kommunens areal på 164 km2 utgjorde skogsareal 129 km2, jordbruksareal 15 km2 og vannspeil 15 km2.

I forbindelse med regjeringens Solbergs kommunereform besluttet Holmestrand kommune og Hof kommuner å slå seg sammen til Holmestrand kommune. Dette ble formelt vedtatt i statsråd 18. mars 2016 med virkning fra 1. januar 2018. Sande kommunestyre har besluttet å slå seg sammen med nye Holmestrand kommune 1. januar 2020. Stortinget vedtok 8. juni 2017 at nye Holmestrand kommune slås sammen med Sande kommune senest fra 1. januar 2020.

Berggrunnen i hele den tidligere kommunen består av magmatiske bergarter av permisk opprinnelse tilhørende Oslofeltet. Det er dyperuptiver som granitt og syenitt i nord ved Eikeren og sentralt ved Vikevannet og Hillestadvannet, for øvrig lavaer. Omfattende marine løsmasser i lavlandet langs vassdraget ovenfor Eikeren. I kommunen er det fem naturverneområder: Breimyr og Tjønna (begge myr), samt Sæteråsen, Markenrud og Presteseter (alle barskog). Presteseter også i Sande kommune. Sæteråsen var det første barskogreservatet i Vestfold.

I områdene med de marine løsmassene finnes også dyrkingsjorden og det meste av bosetningen, herunder den tidligere kommunens to tettsteder, administrasjonssenteret Hof (1 066 innbyggere i 2016) og Sundbyfoss (546 innbyggere i 2016). I perioden 2000–2015 hadde kommunen en befolkningsvekst på 7,7 prosent mot 14,0 prosent i fylket som helhet.

I 2014 var prosentandelen av den totale sysselsettingen i Hof i de største næringene som følger:

  • helse og sosialtjenester 22,1 prosent
  • bygge- og anleggsvirksomhet 13,9 prosent
  • industri 12,1 prosent
  • varehandel og motorvognreparasjon 9,9 prosent

Hovedvekten på industrisektoren ligger på trevare- og verkstedindustri. Viktige bedrifter er henholdsvis Boart Longyear AS (landets eneste fjellborprodusent) og Haslestad Bruk A/S (trevareindustri) som ligger i administrasjonssenteret. A/S Eidsfos Verk (jord- og skogforvaltning) samt Eidsfoss Mekaniske Industrier AS (skipsutstyr) holder til i Eidsfoss ved sørenden av Eikeren.

Kommunen hadde relativt stor utpendling. I 2014 utgjorde utpendlere som andel av de sysselsatte med bosted i kommunen 63,7 prosent. Utpendling var særlig stor til Holmestrand og Tønsberg. Jordbruket i kommunen hadde hovedvekt på korndyrking. Tømmeravvirkningen i kommunen var 35 009 m3 i 2014. Det utgjorde 12 prosent av den totale avvirkningen i fylket. 3,3 prosent av de sysselsatte arbeidet innen jordbruk og skogbruk.

Fv. 35 (Gardermoen–Hønefoss–Tønsberg) går langs Eikeren på østsiden og vassdraget sørover. Fv. 32 (Hillestad–Hvittingfoss–Skien) krysser Fv. 35 i Sundbyfoss. Fra Åskrysset på E18 går Fv. 32 til Sundbyfoss. Ellers går fylkesveier sørover via tettstedet Andebu til Tønsberg (Fv. 312) og nordøstover til Sande (Fv. 319). Fv. 35 sørover og Fv. 32/315 følger delvis traseene til de smalsporede jernbanene Tønsberg–Eidsfoss og Holmestrand–Hvittingfoss, som ble nedlagt i 1938.

Hof hørte til Sør-Øst politidistrikt, Nordre Vestfold tingrett og Agder lagmannsrett.

Kommunen var med i regionrådet Vestfold regionråd sammen med Holmestrand, Horten, Lardal, Larvik, Nøtterøy, Re, Sandefjord, Tjøme og Tønsberg.

Hof tilsvarer soknet Hof, Eidsfoss/Vassås i Nord-Jarlsberg prosti (Tunsberg bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Hof til Jarlsberg fogderi i Jarlsberg og Larviks amt.

For statistiske formål var Hof kommune inndelt i to delområder med til sammen 10 grunnkretser:

  • Hof/Eidsfoss: Engerud/Eidsfoss, Sjulerud/Eidsfoss/Stubben, Heierstad/Rød/Herstad, Hem, Vike, Lindset/Voll/Haugestad
  • Kårby/Vassås: Sundbyfoss, Haslestad, Hulebak/Eikenes/Gran, Berg

En rekke funn av gravhauger i kommunen vitner om at bygda i gammel tid har vært forholdsvis tett bebygd. Eidsfos Verk ble etablert som jernverk på slutten av 1600-tallet og hadde sin glanstid under Peder von Cappelen (1763–1837). På verkets eiendom finnes en herskapelig hovedbygning, Eidsfos Hovedgård, som ble fredet i 1923. Gården har stort parkanlegg og egenartede arbeiderboliger fra 1700-tallet. I Hof er det et jernverksmuseum som viser kultur- og jernverkshistorie. Hof kirke og Vassås kirke er steinkirker fra middelalderen. Begge har middelalderske krusifikser og en del inventar fra 1500- og 1600-tallet. Hof kirke er blant de cirka 360 kirkene i landet hvor det ble holdt valg til Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814.

Kommunevåpenet (godkjent 1992) hadde tre gull sjøblad, 2 over 1, mot en rød bakgrunn; symboliserer vannliljene som finnes i områdets mange vann.

Navnet er opprinnelig norrønt hof, ‘gudehov’, etter kirkestedet, hvor det før må ha vært et hedensk gudehov.

  • Hof bygdebok, utgitt av Hof kommune, 1960–64, 2 b. i 3, Finn boken

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.