Lardal

Faktaboks

Etymologi
første ledd fra norrønt lǫgr, ‘vann’, samme ord som i Lågen.
Landareal
278 km²
Innbyggertall
2475 (1.1.2017)
Administrasjonssenter
Svarstad
Innbyggernavn
lardøling
Kommunenummer
0728
Høyeste fjell
Pikstein, 626,3 moh.

Lardal. Kjærrabrua krysser Lågen ved Kjærrafossen, som er berømt for sitt laksefiske. Brua er bygd i tre og stål og har et spenn på om lag 90 m. Den ble åpnet i 2001.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Lardal var en kommune i Vestfold. Kommunen omfattet den øverste delen av Lågendalen i fylket, med sidedalen Herlandsdalen i nordvest og åsene omkring. Numedalslågen delte kommunen i to; på vestsiden ligger Svarstad med det tidligere kommunesenteret, på østsiden Hem, og Styrvoll på vestsiden sør i bygda.

Lardal var egen kommune til 2018, da den ble sammenslått med Larvik kommune, som fra 2020 er en del av Vestfold og Telemark fylke.

Natur

Berggrunnen i Lardal består av Oslofeltets magmatiske bergarter. Åsene er avrundede og skogkledde. Av den tidligere kommunens totale areal på 271 kvadratkilometer utgjør skog og utmark på 228 kvadratkilometer. Den høyeste toppen er Vindfjell (622 meter over havet) på grensen mot Siljan. Dalbunnen i hoveddalføret og i de største sidedalene er dekket av marin sand og leire; løsmassene er stedvis utgravd av bekker og småelver og danner et småkupert landskap.

20 kilometer av Numedalslågen renner gjennom Lardal med et fall på fra 36 til 12 meter over havet i fire fosser. Mellom fossene veksler elva mellom rolige partier og langstrakte stryk. Trollfoss er Vestfolds største og lengste fossefall med et fritt fall på 12 meter. Fossen er del av Dalelva som renner fra den høytliggende innsjøen Svartangen og ut i Numedalslågen.

Lardal er blant de mest elgrike distriktene og Lågen blant de mest lakserike vassdragene i Norge. Lardal har tre naturvernområder: Kringlemyr, Tolvmannsmyr og Vindfjell.

Bosetning

Bosetningen ligger hovedsakelig i dalbunnen av selve Lågendalen. Bygdas eneste tettsted Svarstad (608 innbyggere i 2016) ligger på vestsiden av Lågen og sør for utløpet av Herlandselva. I perioden 2000–2015 hadde Lardal kommune en befolkningsvekst på 3,5 prosent, mot 14,0 prosent i Vestfold som helhet. Lardal var med dette den kommunen i fylket som hadde den svakeste befolkningsvekst i denne perioden. Lardal var den kommunen i Vestfold fylke som hadde den laveste andel av befolkningen bosatt i tettbygde strøk: 24,0 prosent mot 84,8 prosent for fylket som helhet.

Næringsliv

Lardal var den kommunen i tidligere Vestfold fylke som hadde den største andel av de sysselsatte i jord- og skogbruk. I jordbruket dominerer korndyrking. All skog, overveiende gran, ligger i lett tilgjengelig terreng. Treschow-Fritzøe eier omkring halvparten av skogen, resten er gårdsskog. Tømmeravvirkningen i kommunen var 36 785 kubikkmeter i 2015. Bare Larvik, Andebu, Hof og Re hadde større avvirkning blant kommunene i Vestfold det året. Lardal har noe industri, vesentlig plast- og trevareindustri. I 2014 utgjorde utpendlere som andel av de sysselsatte med bosted i kommunen 56,5 prosent.

Samferdsel

Fra Kongsberg går fylkesvei 40 langs Lågendalen gjennom Svarstad til Kvelde i Larvik og videre til Brommestadkrysset ved E18. Gjennom Lågendalen går fylkesvei 40 (Bommestadkrysset ved E18–Kongsberg–Geilo). Fylkesvei 32, som går fra Steinsholt til Skien, utgjør den korteste forbindelsen Oslo–Skien.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Lardal kommune tilsvarte de tre sokna Hem, Styrvold og Svarstad i Larvik prosti (Tunsberg bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Lardal til Larvik fogderi i Jarlsberg og Larviks amt.

Historikk og kultur

Styrvoll kirke ble trolig bygd i perioden 1150–1200. Det er en langkirke av stein i rundbuet stil. Hem kirke er en langkirke av murt stein. Den er datert til 1392, men er trolig eldre. Svarstad kirke er en langkirke av grovt tømmer. Den ble bygd i 1657 og representerer barokktiden i Vestfolds kirkekunst. Kirken er blant de cirka 360 kirkene i landet hvor det ble holdt valg til Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814.

Flere fiskerier i Numedalslågen er av kulturhistorisk verdi, blant annet teinefisket i Kjærrafossen. Dette fisket ble første gang nevnt på 1300-tallet. Ved Steinsholt finnes Høyt & Lavt Aktivitetspark, som er en av Skandinavias største klatreparker. Nord for Steinsholt ligger Kjærra Fossepark, som er et offentlig friområde tilrettelagt for publikum. I Vestfossen er et tidligere sagbruk, som var i drift til midt på 1800-tallet. Svarstad har alpinanlegg.

Kommunevåpenet

Kommunevåpen
Av .

Kommunevåpenet (godkjent 1992) hadde en gull hulder mot en rød bakgrunn; symboliserer skog og seterliv.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Wasberg, Gunnar Christie, red.: Lardal bygdebok, 1973–1978, 3 b.

Kommentarer (4)

skrev Svein Askheim

kommunesammenslåingen vil vel ha virkning fra 1. januar 2018?

svarte Sten Lundbo

Svein Askheim: Foreløpig har jeg valgt å nevne de kommunesammenslåingene i Vestfold som er vedtatt i statsråd, i artikkelen om Vestfold. Det er - så langt jeg kjenner til - ikke fattet noe vedtak i statsråd som berører Re kommune. Har jeg oversett noe? Mvh Sten Lundbo

svarte Svein Askheim

Her http://www.larvik.kommune.no/Globalmeny/Om-kommunen/Kommunesammenslaing/ står det: Søknad om kommunesammenslåing av Lardal og Larvik kommuner ble innvilget ved Kongelig resolusjon av 5.2.2016. Videre: 19.11.2015 ble det i et felles kommunestyremøte opprettet en Fellesnemnd som skal forberede sammenslåingen av de to kommunene, med virkning fra 1.1.2018.

svarte Sten Lundbo

Jeg ser at jeg allerede har skrevet om denne sammenslåingen i artikkelen om Vestfold. Der er alle vedtak i statsråd nevnt. Jeg innarbeider nå også omtale av sammenslåingen i artiklene om de berørte kommunene. Mvh Sten Lundbo

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg