Faktaboks

Etymologi
første ledd fra norrønt lǫgr, ‘vann’, samme ord som i Lågen.
Administrasjonssenter
Svarstad
Innbyggertall
2475 (1.1.2017)
Landareal
278 km²
Høyeste fjell
Pikstein, 626,3 moh.
Innbyggernavn
lardøling

Lardal. Kjærrabrua krysser Lågen ved Kjærrafossen, som er berømt for sitt laksefiske. Brua er bygd i tre og stål og har et spenn på om lag 90 m. Den ble åpnet i 2001.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Lardal er ei bygd i Larvik kommune i Vestfold. Lardal var egen kommune inntil 2018. Kommunen omfattet den øverste delen av Lågendalen i fylket, med sidedalen Herlandsdalen i nordvest og åsene omkring. Numedalslågen delte kommunen i to; på vestsiden ligger Styrvoll og Svarstad med det tidligere kommunesenteret, på østsiden Hem.

Natur

Berggrunnen i Lardal består av Oslofeltets magmatiske bergarter. Åsene er avrundede og skogkledde. Av den tidligere kommunens totale areal på 271 kvadratkilometer utgjør skog og utmark 228 kvadratkilometer. Den høyeste toppen er Vindfjell (622 meter over havet) på grensen mot Siljan. Dalbunnen i hoveddalføret og i de største sidedalene er dekket av marin sand og leire; løsmassene er stedvis utgravd av bekker og småelver og danner et småkupert landskap.

20 kilometer av Numedalslågen renner gjennom Lardal med et fall på fra 36 til 12 meter over havet i fire fosser. Mellom fossene veksler elva mellom rolige partier og langstrakte stryk. Trollfoss er Vestfolds største og lengste fossefall med et fritt fall på 12 meter. Fossen er del av Dalelva, som renner fra den høytliggende innsjøen Svartangen og ut i Numedalslågen.

Lågen er blant de mest lakserike vassdragene i Norge. Lardal har tre naturvernområder: Kringlemyr, Tolvmannsmyr og Vindfjell.

Bosetning

Bosetningen ligger hovedsakelig i dalbunnen av selve Lågendalen. Bygdas eneste tettsted Svarstad ligger på vestsiden av Lågen og sør for utløpet av Herlandselva. I perioden 2000–2015 hadde Lardal kommune en befolkningsvekst på 3,5 prosent, mot 14,0 prosent i Vestfold som helhet. Lardal var med dette den kommunen i fylket som hadde den svakeste befolkningsveksten i denne perioden. Lardal var den kommunen i Vestfold fylke som hadde den laveste andel av befolkningen bosatt i tettbygde strøk: 24,0 prosent mot 84,8 prosent for fylket som helhet.

Næringsliv

Lardal var den kommunen i Vestfold som hadde den største andel av de sysselsatte i jord- og skogbruk. I jordbruket dominerer korndyrking. All skog, overveiende gran, ligger i lett tilgjengelig terreng. Treschow-Fritzøe eier omkring halvparten av skogen, resten er gårdsskog. Tømmeravvirkningen i kommunen var 36 785 kubikkmeter i 2015. Bare Larvik, Andebu, Hof og Re hadde større avvirkning blant kommunene i Vestfold det året. Lardal har noe industri, vesentlig plast- og trevareindustri.

Samferdsel

Fra Kongsberg går fylkesveg 40 langs Lågendalen gjennom Svarstad til Kvelde i Larvik og videre til Bommestadkrysset ved E18. Gjennom Lågendalen går fylkesveg 40 (Bommestadkrysset ved E18–Kongsberg–Geilo). Fylkesveg 32, som går fra Steinsholt til Skien, utgjør den korteste forbindelsen Oslo–Skien.

Historikk og kultur

Styrvoll kirke ble trolig bygd i perioden 1150–1200. Det er en langkirke i stein i rundbuet stil. Hem kirke er en langkirke i murt stein. Den er datert til 1392, men er trolig eldre. Svarstad kirke er en langkirke av grovt tømmer. Den ble bygd i 1657 og representerer barokktiden i Vestfolds kirkekunst. Kirken er blant de cirka 360 kirkene i landet hvor det ble holdt valg til Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814.

Teinefisket i Numedalslågen er av kulturhistorisk verdi, blant annet i Kjærrafossen. Dette fisket er første gang nevnt på 1300-tallet. Ved Steinsholt finnes Høyt & Lavt Aktivitetspark, som er en av Skandinavias største klatreparker. Nord for Steinsholt ligger Kjærra Fossepark, som er et offentlig friområde tilrettelagt for publikum. Svarstad har alpinanlegg.

Kommunevåpenet

Kommunevåpen
Kommunevåpen
Av .

Kommunevåpenet (godkjent 1992) hadde en gull hulder mot en rød bakgrunn; symboliserer skog og seterliv.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Wasberg, Gunnar Christie, red.: Lardal bygdebok, 1973–1978, 3 bind. Les på nb.no: Bind 1 Bind 2 Bind 3

Kommentarer (4)

skrev Svein Askheim

kommunesammenslåingen vil vel ha virkning fra 1. januar 2018?

svarte Sten Lundbo

Svein Askheim: Foreløpig har jeg valgt å nevne de kommunesammenslåingene i Vestfold som er vedtatt i statsråd, i artikkelen om Vestfold. Det er - så langt jeg kjenner til - ikke fattet noe vedtak i statsråd som berører Re kommune. Har jeg oversett noe? Mvh Sten Lundbo

svarte Svein Askheim

Her http://www.larvik.kommune.no/Globalmeny/Om-kommunen/Kommunesammenslaing/ står det: Søknad om kommunesammenslåing av Lardal og Larvik kommuner ble innvilget ved Kongelig resolusjon av 5.2.2016. Videre: 19.11.2015 ble det i et felles kommunestyremøte opprettet en Fellesnemnd som skal forberede sammenslåingen av de to kommunene, med virkning fra 1.1.2018.

svarte Sten Lundbo

Jeg ser at jeg allerede har skrevet om denne sammenslåingen i artikkelen om Vestfold. Der er alle vedtak i statsråd nevnt. Jeg innarbeider nå også omtale av sammenslåingen i artiklene om de berørte kommunene. Mvh Sten Lundbo

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg