Sande - Vestfold

Faktaboks

Landareal
174 km²
Innbyggertall
9 904
Administrasjonssenter
Sande
Fylke
Vestfold og Telemark (fra 01.01.2010, tidligere Vestfold)
Innbyggernavn
sandesokning
Målform
bokmål
Kommunenummer
0713
Høyeste fjell
Presteseteråsen (570 moh.)

Kommunevåpenet til Sande kommune har en deling av grønt og sølv ved sparresnitt.

Sande i Vestfold. Utsikt fra Hanekleiva nordover mot Drammen. I forgrunnen sees gården Stokke og Teien. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.
Lisens: Gjengitt med tillatelse

Kart som viser plassering av Sande kommune.

Av /Store norske leksikon ※.
Lisens: Gjengitt med tillatelse

Sande, kommune i Vestfold fylke, omkring Sandebukta nord for Holmestrand og Sandedalen innenfor, omgitt av skogkledde åser på begge sider.

I forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform vedtok Stortinget 8. juni 2017 at nye Holmestrand kommune, som fra 1. januar 2018 består av tidligere Holmestrand kommune og Hof kommune, slås sammen med Sande kommune senest fra 1. januar 2020.

Natur

Dalbunnen er flat og veldyrket, og de bratte åsene består av Oslofeltets magmabergarter med granitt i øst, lava og syenitt i vest. I Sandebukta og Sandedalen ligger kambrosiluriske lag bestående av skifer, kalk og sandstein, for det meste dekket av marin leire. Åsene når opp til 563 moh. (Presteslettåsen) helt i nordvest.

Her er Presteseter naturreservat (barskog), også i Holmestrand. Naturreservatet på 3 180 mål, som ble opprettet i 2005, har den eneste større, gamle granskogen i Vestfold. Om øvrige naturreservater i kommunen, se artikkelen om Sandebukta.

Bosetning

Hovedtyngden av bosetningen finner en først og fremst rundt Sandebukta og oppover Sandedalen. Tettstedet og administrasjonssenteret Sande (2 218 innbyggere i 2016) ligger sentralt ved jernbanen og E18. Øvrige tettsteder er Selvik ved Sandebukta, og helt i nord ligger Klevjer og Skoger på grensen til Drammen.

I perioden 2000–2015 var Sande den vestfoldkommunen som hadde sterkest prosentvis befolkningsvekst: 24,0 prosent mot 14,0 prosent i fylket som helhet.

Næringsliv

I 2014 var den prosentvise andelen av den totale sysselsettingen i kommunen i de største næringene som følger: Helse- og sosialtjenester 22,6, varehandel og motorvognreparasjon 17,0, bygge- og anleggsvirksomhet 13,6 og undervisning 12,0.

Sande er en betydelig jordbrukskommune med hovedvekt på dyrking av korn, grønnsaker, frukt og bær. Det blir satset på økologisk dyrking. Skogavvirkningen i 2014 var 12 156 m3. 5,4 prosent av de sysselsatte arbeidet i jord- og skogbruk.

Industrien er allsidig, selv om den har gått tilbake de siste årene; de viktigste bransjene er plast- og verkstedindustri. I 2014 utgjorde utpendlere som andel av de sysselsatte med bosted i kommunen 67,7 prosent. Ingen annen kommune i fylket har en høyere andel.

Sande Avis hadde i 2016 et opplag på 2 122.

Samferdsel

Vestfoldbanen og E18 går parallelt gjennom kommunen fra nord til sør, E18 i ny trasé. Fra veikryss på E18 går to fylkesveier til tettstedet Sande: fra Bergsengakrysset går Fv. 313, og fra Hanekleivkrysset går Fv. 319. Fra Sande går Fv. 319 sørvestover fram til Fv. 35. Denne veien er en del av den korteste veien mellom Oslo og Skien (utenom E18) og brukes som avlastningsvei for E18 ved stor utfart.

Sande var i 2014 den kommunen i Vestfold som har lengst gang- og sykkelveger per innbygger: 2,88 meter, mot 1,32 meter for fylket som helhet.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Sande har videregående skole.

Sande hører til Sør-Øst politidistrikt, Drammen tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Drammensregionen sammen med Drammen, Nedre Eiker, Svelvik og Øvre Eiker.

Sande kommune tilsvarer soknet Sande i Nord-Jarlsberg prosti (Tunsberg bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Sande til Jarlsberg fogderi i Jarlsberg og Larviks amt.

Delområder og grunnkretser i Sande

For statistiske formål er Sande kommune (per 2016) inndelt i tre delområder med til sammen 19 grunnkretser:

  • Bekkestranda: Mørkassel, Sando, Selvik/Bekke, Selvik
  • Sande: Holm, Duni, Sjøl, Sande nord, Sande syd, Hanekleiva, Tangbergåsen, Skog
  • Nordre Sande: Bølum, Galleberg vest, Galleberg øst, Kjeldås, Skoger, Flåten, Klevjer

Historikk og kultur

Funn fra steinalderen tyder på at bosetningen er opptil 6000–7000 år gammel. Bygda het tidligere Angr (fjord), men fikk senere navn etter prestegården som het Sandvin (sandeng). Flere steder er det registrert gravrøyser, gravhauger og bygdeborger. Det er gjort ca. 400 oldfunn i Sande. Helleristningene på Sjøl er det eneste kjente ristningsfelt fra bronsealderen mellom Bærum og Sandefjord.

Sande kirke er en steinkirke fra høymiddelalderen og er en av Vestfolds eldste. Kirken, som ble bygd på 1100-tallet, ble gjenreist etter en brann i 1783. Den er blant de ca. 360 kirkene i landet hvor det ble holdt valg til Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Sande gamle prestegård er fredet. Sande Historielags bygdesamlinger er en del av Nord-Jarlsbergmuseene – Vestfoldmuseene IKS.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent i 1986) har en deling av grønt og sølv ved sparresnitt; gjengir en stilisert fremstilling av Sandebukta som har spiss trekantform.

Navnet kommer av norrønt Sandvin, av sandr, ‘sandstrekning’, og vin, ‘naturlig eng’.

Kart

Les mer i Store norske leksikon

Ekstern lenke

Litteratur

  • Kløvstad, G.O. & Andreas Mørch, red.: Sandeboka: bygdebok for Sande i Vestfold, Rev. utg., 1970, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg