Ahr, elv i Tyskland, springer ut i Eifelområdet og munner ut i Rhinen sør for Bonn, 89 km lang. Ahrdalen er kjent for sin rødvin.