IJsselmeer, grunn ferskvannssjø i Nederland, dannet ved at størstedelen (3440 km2) av Zuiderzee er blitt atskilt fra Nordsjøen ved en stor demning (Afsluitdijk). Store deler av IJsselmeer er blitt tørrlagt. Se Zuiderzee.