Rhein–Main–Donau-kanalen, knytter Rhinen, med sideelven Main, til Donau og forbinder dermed Nordsjøen (ved Rotterdam) med Svartehavet (ved Odesa). Kanalen går fra Bamberg ved Main forbi Fürth til Donau ved Kelheim sørvest for Regensburg. Den sørlige delen har en komplisert konstruksjon på grunn av de store høydeforskjellene. Kanalen, som omfatter en rekke sluser og kraftverk, ble åpnet i 1992. En tidlig forbindelse, Ludwigskanalen, ble åpnet 1845, men forfalt senere.