Bingen, by i sørvestlige Tyskland, Rheinland-Pfalz, ved Nahes utløp i Rhinen; 24 413 innbyggere (2011). Bingen har en betydelig vinproduksjon og vinhandel, turisttrafikk og skipsfart på Rhinen. Kjente turistattraksjoner er borgen Klopp og Rochusberg med Rochuskapellet. Utenfor Bingen danner Rhinen strømvirvelen Binger Loch, som tidligere var en alvorlig hindring for skipsfarten. På en øy midt i elven står erkebiskop Hattos Mäuseturm (se musetårnet). Bingen ble av romerne kalt Bingium. Byen ble i 1254 medlem av Hansaen. Bingen hørte til Hessen i årene 1803–1945.