Neckar, elv i Tyskland, tilløp fra sørøst til Rhinen, har sitt utspring ved Schwenningen i Schwarzwald, løper forbi Stuttgart, Heilbronn og Heidelberg og munner ut ved Mannheim. Neckar er 371 km lang, hvor den er seilbar 203 km. Elven er kanalisert til Plochingen.