IJssel (også kalt Geldersche IJssel), en forgrening fra Nedre Rhinen ved Westervoort, renner gjennom provinsene Gelderland og Overijssel, dels som grenseelv, og munner ut i Ketelmeer, en del av IJsselmeer. Den sørlige delen (fra Westervoort til Doesburg) er sannsynligvis den kanal den romerske hærfører Drusus lot grave, Drusus-kanalen eller Fossa Drusiana, for å få en forbindelse mellom Rhinen og IJssel. Det østlige avskårne stykket kommer fra Westfalen og kalles Oude IJssel, 'Gamle IJssel'. IJssel dannet i middelalderen en viktig vannvei for hansabyene Kampen, Deventer og Zutphen.