#Landbruk

Landbruket omfatter jordbruk, skogbruk, hagebruk og gartneri, altså næringene som har jorden som produksjonsgrunnlag. På denne temasiden har vi samlet noen av de sentrale artiklene i Store norske leksikon om landbruk og husdyr.

naturbruk

Naturbruk er et yrkesfaglig utdanningsprogram i videregående opplæring hvor man lærer å drive næring med naturressurser og utnytte ressursene på en bærekraftig måte.