#Landbruk

Landbruket omfatter jordbruk, skogbruk, hagebruk og gartneri, altså næringene som har jorden som produksjonsgrunnlag. På denne temasiden har vi samlet noen av de sentrale artiklene i Store norske leksikon om landbruk og husdyr.

korn

Korn er gressarter som dyrkes for frøenes skyld: havre, bygg, rug, hvete, ris, mais, hirse, durra og dessuten bokhvete, som ikke hører til gressartene. Korn betegner etter sammenhengen enten bare f...

kulturplanter

Kulturplanter er planter som blir dyrket, det vil si sådd eller plantet på jord som blir stelt med bearbeiding, gjødsling og så videre. Et videre begrep er nytteplanter eller nyttevekster. De flest...

landbruk

Landbruk er en fellesbetegnelse for de næringsgrener som har jorden som produksjonsgrunnlag. Landbruket omfatter jordbruk, skogbruk, hagebruk og gartneri. Husdyrbruket regnes dels som en gren av jo...

ved

Ved er trevirke som brukes til brensel. Ved er den eldste energikilden vi har, og fortsatt er vedfyring vanlig i Norge. Omtrent halvparten av husholdningene fyrer med ved. Årlig avvirkning til ved ...