landbruksmaskiner og landbruksredskap

Landbruksmaskiner. Potetopptaker med manuell sortering. Potetene føres på et transportbånd frem til kassen på traktorens lesseapparat. – For bilde av andre landbruksmaskiner og -redskaper, se de enkelte oppslagsordene. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Landbruksmaskiner. Tresking av korn med selvgående skurtresker. Lenger borte på jordet venter en traktor med tilhenger på at skurtreskeren skal tømme korntanken. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Tankspreder for husdyrgjødsel, som sprer bløtgjødselen ned i jorden. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Artikkelstart

Landbruksmaskiner og landbruksredskap, tekniske hjelpemidler for jord- og husdyrbruk. Spesielle maskiner for skogbruket regnes vanligvis ikke med til landbruksmaskiner, ofte heller ikke gartneri- og hagebruksmaskiner.

Maskiner for planteproduksjon

Maskiner for planteproduksjon omfatter:

Maskiner for husdyrhold

Maskiner for husdyrhold omfatter blant annet:

  • melkemaskiner, melkeroboter og melketank
  • fôringsautomater i grise- og hønsehus og til kraftfôr i fjøs
  • enklere fôrfordelere til silofôr
  • gjødselskrapeanlegg
  • klippemaskiner

Transport utendørs

Transport utendørs er basert på traktor. Traktorens hydrauliske, bakmonterte redskapsløft utnyttes til bæretransport med river, kasser og paller. Ofte har traktoren frontmontert, hydraulisk laster, som også kan utnyttes til bæretransport. Traktortilhengere er oftest enakslet og slik bygd at en stor del av lassvekten hviler på traktoren.

Til innendørs transport utnyttes i norske landbruksbygninger tyngdekraften mest mulig, i kombinasjon med håndredskap, trillebår og traller. Kjede- og båndtransportører brukes til forskjellig gods, skruetransportører til korn og til gjødsel. Til høy, halm, korn og kraftfôr brukes også vifter (pneumatisk transport), til silofôr i tårnsiloer elektrotaljer.

Maskiner for nydyrking

Maskiner for nydyrking ligner jordarbeidingsredskap, men er kraftigere og ofte større, beregnet for beltetraktorer. Dessuten hører hit stubberiver, steinklo og steinplukkemaskiner. Grøftemaskiner er oftest av graveskuffetypen, som også brukes til bryting og lessing av stein og stubber. Dessuten finnes en del gravehjulsmaskiner og annet.

Traktorene

Traktorene er for det meste firehjuls, en del tohjuls, få med belter. Bæreredskaper er redskaper og maskiner som bæres av traktoren, montert enten på dennes standardiserte trepunktkopling eller på en spesiell ramme. Bæreredskaper har vært dominerende i Norge, men med økende traktorstørrelse får slepe-, eventuelt halvbære- (semimonterte) redskaper økende utbredelse. For høstemaskiner er bæreprinsippet gjennomført, for eksempel ved en norskbygd potetopptager og ved grønnsakhøstemaskiner. Mekanismene på bære- og slepemaskiner drives av traktormotoren ved kraftoverføringsaksel eller hydraulisk overføring (hydrostatisk drift), ved overføring fra kjørehjul, eller (sjelden) med egen motor (hjelpemotor).

Selvgående landbruksmaskiner har kjørehjul, transmisjon og en motor til kjøring og drift. Skurtreskere er selvgående.

Produksjon av landbruksredskap

Kverneland Gruppen er en av verdens største produsenter av landbruksmaskiner og -redskaper, blant annet ploger, harver, fôrhøstere, såmaskiner og potetdyrkingsmaskiner. Ved Kvernelands fabrikk i Klepp produseres ploger.

Forskning

Norsk landbruk er meget sterkt mekanisert sett i verdensmålestokk; bare få land har så mange traktorer og arbeidsmaskiner i forhold til jordbruksarealet. Forskning om landbruksmaskiner utføres i Norge først og fremst ved Institutt for matematiske realfag og teknologi ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås. Noe forskning og utvikling av maskiner til økologisk dyrking foregår ved Høgskolen i Hedmark, avdeling Blæstad.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg