Fagarbeider i reindrift, yrkesutøver som driver egen reindrift, er avløser eller arbeider med lignende oppgaver i natur- og ressursforvaltning. Opplæringen skjer normalt ved to år i videregående skole og to år i lære i bedrift. Skoledelen består av et videregående trinn 1-kurs i naturbruk og et videregående trinn 2-kurs i reindrift. Opplæringen i bedrift avsluttes med en fagprøve. Voksne med minst 5 års allsidig praksis kan skaffe seg teorikunnskaper og gå opp til fagprøve som praksiskandidat. I perioden 1. oktober 2014 til utgangen av september 2015 var det registret fem kandidater som besto prøven i reindriftfaget.