Honningcentralen SA, andelslag eid av ca 1000 norske birøktere, opprettet 1927, som skal samle inn, pakke og videreselge honning og forsyne birøkterne med nødvendige driftsmidler. Er den største grossisten for norskprodusert honning med et årlig mottak på rundt 400 tonn. Honningcentralen dominerer det norske dagligvaremarkedet med norskprodusert honning og importert honning. Honningcentralen er lokalisert på Kløfta. I 2016 omsatte Honningcentralen 331 tonn norsk honning, 927 importert honning og 44 tonn importert lønnesirup.