norsk rødt fe

Okse av norsk rødt fe. Dette er NRF-oksen 12027 Storflor, på et bilde fra avlsorganisasjonen Geno.
Okse
Av .
Ku av norsk rødt fe.
Ku
Av .

Artikkelstart

Norsk rødt fe er den dominerende storferasen i Norge. NRF er en kombinasjonsrase, der det i avlsarbeidet legges vekt på produktene melk og kjøtt i tillegg til helse, fruktbarhet og bruksegenskaper. Rasen er i utgangspunktet rød og hvit med horn, men en økende andel av rasen er nå genetisk kollet, i tillegg avhornes de fleste med horn. Det er derfor skjeldent å se ei NRF ku med horn. Fordi farge og avtegn ikke har vært vektlagt i avlsarbeidet er cirka 20 prosent av dyra i rasen svarte og hvite. Ikke alle dyra, verken de røde eller svarte, har avtegn.

Faktaboks

Også kjent som
NRF

Kunstig sædoverføring (KS) er en viktig del av avlsarbeidet sammen med testing og seleksjon av okser til semin. Fra okser som blir valgt ut til seminokser blir det tatt ut tusenvis av sæddoser (sæduttak) som blir frosset ned i flytende nitrogen, lagret og sendt ut til bruk i storfebesetningene. Nesten alle insemineringer i melkebesetninger brukser kunstig sædoverføring med frossensæd.

Avlsarbeidet baserer seg på data fra kukontroll, slakterier og helsekortsystem, med mer enn 20 egenskaper i avlsarbeidet totalt. Det er testingsstasjon for ungokser på Øyer i Gudbrandsdalen og seminstasjon (oksestasjonen) på Store Ree i Stange. 92 prosent av kyrne i kukontrollen i Norge er NRF-kyr (2019). I tillegg er to til tre tusen mordyr i ammekuproduksjonen, med mange kryssinger med kjøttfe som resultat. NRF kua produserer litt over åtte tusen kilo melk i året, med en fettprosent på 4,35 og en proteinprosent på 3,5. Årlig leveres det over 66 tusen unge okser til slakt. Størsteparten av storfekjøttet i Norge kommer fra NRF.

Historikk

Grunnlaget for NRF-rasen ble lagt tidlig på 1900 tallet basert på ayrshirefe og hedemarksfe. Rasen ble formelt dannet i 1935. I 1960-årene gikk mange av de gamle norske rasene inn i NRF, så som østlandsk rødkolle, sør- og vestlandsfe, dølefe, rødt trønderfe og målselvfe.

Fra 1960-årene var NRF helt enerådende som melkerase i Norge. Senere er det startet genbevaringsarbeid for de gamle norske rasene, og enkelte av dem har igjen et eget avlsarbeid. Det har hele tiden vært innblanding av utenlandske raser i oppbyggingen av NRF, særlig ayrshire fra Finland og svensk röd och vit boskap (SRB). I 1970-årene ble også den svarte og hvite rasen holstein-frieser fra USA og Canada brukt i rasen. I dag importeres det sæd vesentlig fra søsterrasen Viking Rød, en sammenslåing av de røde rasene i Sverige, Finland og Danmark.

Avlsarbeidet

Det er cirka 168 000 kyr av rasen i kukontrollen fra cirka ni tusen besetninger. Melkeproduksjonen er litt over åtte tusen kilo per år (2019). Ei NRF ku veier mellom 550 og 650 kilogram levende vekt, en okse cirka 1300 kilogram. Avlsmålet for rasen inneholder over 20 egenskaper, der helse, fruktbarhet og bruksegenskaper er viktigst sammen med melk og melkesammensetning. I nyere forskninsgprosjekt arbeides det for økt ressurseffektivitet, redusert metanutslipp, samt nye bruksegenskaper som er viktig for dyrevelferd og bruksegenskaper. Cirka 60 prosent av kyrne holdes i løsdrift, og cirka 45 prosent i robotmelkesystemer. NRF kua utrangeres i gjennomsnitt etter litt under tre laktasjoner.

Årlig fødes det cirka 100 tusen oksekalver som er kandidater som seminokser. Av disse velges cirka seks tusen på basis av avlsverdiene til foreldrene. Av disse igjen genotypes cirka 300 og 150 kjøpes inn til teststasjonen på grunnlag av genomisk avlsverdi og egen fenotype. Av disse blir 50-60 seminokser, og noen av disse igjen eliteokser som produsentes av nye sønner.

Det er økende interesse for norsk rødt fe over store deler av verden og NRF sæd er eksportert til 40 land. I de fleste land, blant annet Irland, Storbritannia og USA brukes NRF i kryssingsavl med verdens ledende melkerase, holstein, på grunn av NRF-kuas høye fruktbarhet og gode helse.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg