Norsk Landbrukssamvirke

Av .

Artikkelstart

Norsk Landbrukssamvirke, interesseorganisasjon for 17 bondeeide samvirkebedrifter. Medlemsbedriftene sysselsetter om lag 17 000 personer, har 50 000 eiere og har en samlet omsetning på 75 milliarder kroner (2018). Hovedaktiviteten er knyttet til matproduksjon basert på norske råvarer kjent gjennom merkevarer som TINE, Gilde, Prior og Hoff. Medlemmene har også en betydelig forretningsvirksomhet innen skogbruk, fôr, avl, rådgiving, bank, forsikring og innkjøp.

Faktaboks

Også kjent som
Norwegian Agricultural Cooperatives

Norsk Landbrukssamvirke ble opprettet i 2000 som en videreføring av Landbrukssamvirkets Felleskontor (opprettet 1981) og dets forløper Landbrukets Sentralforbund (1945).

Medlemsbedrifter

Per januar 2020.

Tine-gruppen er en av Norges største næringsmiddelbedrifter med til sammen 10 000 ansatte i morselskapet og i datterselskapene. Tine er fullskalaleverandør av meieriprodukter og eies av 11 400 melkebønder organisert i samvirke. Tines forretningsidé er å foredle rene råvarer til god og sunn mat med best mulig økonomisk resultat for melkebonden.

Nortura er Norges største merkevarehus innen kjøtt- og eggprodukter. Selskapet er organisert som et samvirke, eid av 18 800 bønder. Målet er «å omsette medlemmenes slakt, egg, livdyr og ull på best mulig måte». Konsernet henter råvarer fra hele landet og har fabrikkvirksomhet i 30 kommuner og 13 fylker. Konsernet har ca. 5200 medarbeidere.

Felleskjøpene er organisert i fire distriktsorganisasjoner med Norske Felleskjøp («Felleskjøpet») som samarbeidsorgan. Norske Felleskjøp eies av cirka 50 000 bønder.

Gartnerhallen er i dag Norges største produsentorganisasjon for frukt, bær, grønnsaker og potet med en årlig omsetning på ca. 1,7 milliard kroner. Omkring 1130 gartnere og potetdyrkere eier samvirkeforetaket Gartnerhallen, som sikrer forbrukerne etterspurte frukt- og grøntprodukter.

Hoff er størst i Norge innen potetforedling, og tar hånd om en tredel av landets potetproduksjon. Flere av produktene er markedsledende, og markedsføres i hovedsak under varemerket Hoff til dagligvare- og storkjøkkenmarkedet, og til annen næringsmiddelindustri.

Geno er eid av 10 500 norske storfebønder organisert i samvirke. Genos hovedoppgaver er avl og utvikling av NRF-kua (norsk rødt fe). I dette ligger forskning, utvikling og drift av avlssystemer.

Norsvin er et samvirkeforetak (SA) eid av 1563 norske svineprodusenter. Norsvin er et internasjonalt avlsselskap, med utvikling, produksjon og salg av svinegenetikk som viktigste oppgaver.

Honningcentralen eies av cirka 1250 birøktere i hele landet. Honningcentralen holder i dag til på Kløfta og har et moderne produksjonsanlegg. Sluttresultatet blir blant annet den «ekte honning»-honningen i oransje bokser som nær alle nordmenn har et forhold til.

Landkreditt er et samvirkeforetak eid av 10 500 næringsdrivende bønder, hvor kriteriene for medlemskap er knyttet til samhandling med definerte produkter i datterselskapet Landkreditt Bank AS. Landkreditts formål er å bedre økonomien til medlemmene og kundene gjennom å tilby gode finansløsninger til landbruket.

Gjensidige Forsikring er med sin bakgrunn i bygdebrannkassene blant Norges eldste samvirketiltak fra begynnelsen av 1800-tallet. Konsernet har en sterk posisjon i landbruksmarkedet når det gjelder forsikring for bønder og samvirkebedriftene.

Norges Skogeierforbund er en landsomfattende næringspolitisk organisasjon og den sentrale overbygningen over åtte regionale skogeierandelslag, 300 lokale valgkretser og cirka 38 000 skogeiere og andelseiere. Samlet står skogeiersamvirket for rundt 72 prosent av hogsten i Norge og har betydelige eierinteresser i skogindustri.

Norges Pelsdyralslag er medlemsorganisasjonen for 300 norske pelsdyroppdrettere. NPA tilbyr faglig rådgivning, deltar i ulike forskningsprosjekter og jobber aktivt for å fremme dyrevelferd blant oppdretterne. I juni 2019 gjorde regjeringen vedtak om at pelsdyroppdrett skal avvikles i Norge innen 2025, med kompensasjon til pelsdyroppdretterne.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg