Russlands historie omhandler forhistorien fra de tidligste østslaviske bosetningene på Krim på 600-tallet fvt. frem til i dagens russiske føderasjon. Den første statsdannelsen på det østslaviske området var Kiev-riket (i Skandinavia kalt Gardariket) og Novgorod, som ble etablert på 800-tallet evt. Arven etter Kievriket ble videreført i Polen-Litauen, mens Moskvariket vokste frem i nord-øst, først som vasallstat under mongolene, senere som ekspansivt fyrstedømme og imperium, som etter hvert ble til tsar-Russland. Hele artikkelen

Ny artikkel