Anna Leopoldovna, russisk fyrstinne, søsterdatter av keiserinne Anna Ivanovna. Ved dennes død 1740 ble Anna Leopoldovnas to måneder gamle sønn Ivan keiser med moren som regent. Begge ble styrtet 1741 av Elisabet, Peter den stores datter, og forvist.