Sofia Aleksejevna, russisk regent, datter av tsar Aleksej, Peter den stores eldre halvsøster. Da hennes bror Fjodor 3 døde 1682, ble Peter utropt til hans etterfølger til fortrengsel for Sofias yngste helbror Ivan, som var svakelig. Med livgardens støtte fikk hun så tvunget igjennom at Ivan skulle være tsar sammen med Peter og hun selv regent under deres mindreårighet. Hun styrte med stor dyktighet, men ble styrtet av Peter 1689 og satt i kloster resten av sitt liv. Broren fortsatte formelt som medregent til sin død 1696.