Opritsjnina, den indre krets av hoffolk, administratorer og rådgivere rundt tsar Ivan 4. Som institusjon opprettet 1565 for å administrere de landområder (også kalt opritsjnina) som tsaren hadde konfiskert fra bojarene. Betegnelsen kom etter hvert også til å bli brukt om det terrorvelde som livgarden og hoffet spredte omkring seg, og til dels generelt om Ivans sentralistiske innenrikspolitikk. Etter krimtatarenes erobring av Moskva (1571) ble livgarden oppløst og opritsjnina-eiendommene forent med det øvrige krongods.