Aleksandr Danilovitsj Mensjikov, russisk hærfører, politiker og diplomat. Som Peter 1s nære venn ble han også tsarens nærmeste rådgiver. I 1706 ledet han de russiske troppene mot svenskene på polsk område, og slo til slutt Karl 12 ved Poltava 1709, da han ble utnevnt til feltmarskalk. 1710 inntok han så Riga. Han var tsarens høyre hånd, men ble flere ganger anklaget for korrupsjon og underslag, og det var særlig ved dronningens, den senere Katarina 1s innflytelse at han beholdt sin stilling. Da Katarina ble keiserinne ved Peter 1s død 1725, stod Mensjikov selv for den virkelige maktutøvelsen som leder for Det øverste geheimeråd (opprettet 1726). Han fikk sin datter forlovet med tronarvingen Peter, Peter 1s sønnesønn, for å trygge sin stilling. Da Katarina 1 døde 1727, kom Mensjikov i konflikt med den unge tsaren, ble avsatt og døde i forvisning i Sibir.