Sjamyl, leder for de kaukasiske fjellfolkenes frihetskamp mot russerne. Han var opprinnelig geistlig leder for en islamsk sekt i Dagestan. Med religiøse slagord klarte han å samle Dagestans fjellbønder, opprettet en hær på 30 000 mann og utkjempet fra 1824 en lang rekke slag med russiske styrker. Fra 1846 gikk hans teokratiske «stat» mer og mer i oppløsning, og da russerne ved Krimkrigens slutt kunne sette tropper inn i Kaukasus, ble oppstanden knust. Sjamyl ble tatt til fange 1859 og forvist til Kaluga. I 1870 fikk han tillatelse til å dra på pilegrimsferd til Mekka, der han døde året etter.