Aleksej Grigorjevitsj Orlov, fra 1770 grev Tsjesmenskij, russisk offiser, bror av G. G. Orlov. Deltok i mordet på Peter 3 ved statskuppet 1762. 1768 admiral for den russiske middelhavsflåte, seiret over tyrkerne ved Cesme 1770. Levde senere på sitt gods, hvor han drev et stort stutteri.