Donkosakker, på 1500-, 1600- og 1700-tallet uavhengig kosakksamfunn ved elven Dons nedre løp, Russland, se kosakker.