Zemstvo, lokale selvstyreorganer i Russland fra 1864, fantes på to nivåer: i distriktene (ujezdene) og i guvernementene eller provinsene. Valgordningen sikret adelen og grunneierne ledelsen, og zemstvoenes makt var sterkt begrenset, i første rekke på grunn av stadige inngrep fra provinsguvernørenes side og utilstrekkelige inntekter. Det utviklet seg imidlertid en moderat «zemstvo-liberalisme», som ikke var uten betydning for Russlands politiske utvikling. Institusjonen ble avskaffet etter oktoberrevolusjonen 1917.