Pjotr Ivanovitsj Bagration, russisk general; etterkommer av bagratidene. Deltok i alle russiske kriger 1783–1812, bl.a. mot polakkene og mot svenskene ved besettelsen av Finland 1808. Ledet de russiske tropper over isen til Ålandsøyene og besatte disse. Under felttoget 1812 mot Napoleon var han sjef for 2. armé i vest, led nederlag ved Mogiljov, men klarte å redde storparten av sine styrker. I slaget ved Borodino 7. sept. 1812 hadde han kommandoen over russernes venstre flanke, og ble dødelig såret.