Aleksej Petrovitsj Bestusjev-Rjumin, russisk diplomat og statsmann; sendemann i København 1721–40. 1741 utnevnt til visekansler og 1744 til kansler. Han søkte allianse med England og Østerrike, idet han så Preussen og Frankrike som Russlands hovedfiender. Denne politikken slo feil, og han kunne ikke forhindre at hans motstandere inngikk en allianse med Frankrike og trakk Russland inn i Sjuårskrigen 1756–63. Bestusjev-Rjumin ble 1758 dømt til døden, men ikke henrettet. Hans karriere var likevel slutt.