Guvernement, i tiden 1708–1929 navnet på de administrative hoveddistriktene i Russland. De ble styrt av guvernører med stor lokal myndighet.