Nikolaj Pavlovitsj Ignatijev, russisk diplomat og politiker, kjent som ledende talsmann for panslavismen. Arbeidet energisk for å styrke Russlands innflytelse på Balkanhalvøya, og under krisen 1875–77 bidrog han sterkt til å koordinere stormaktenes holdning overfor Tyrkia; de strenge fredsvilkårene som sultanen måtte godta ved freden i San Stefano var i første rekke hans verk. Da stormaktene så i siste instans ikke ville godta dem, måtte Ignatijev gå av. Han var innenriksminister 1881–82.