Druzjina, i Øst-Europa og særlig Russland navn på fyrstenes hird i middelalderen. Medlemmene av druzjina fulgte fyrsten på hans ferder rundt i riket, eller de var stasjonert som garnisoner på større steder. Etter hvert som militærtjenesten ble overført til en ny ridderstand, gikk den fastboende del av druzjinaen opp i denne og fikk godser av fyrsten. Frem til 1551 var druzjina også betegnelse for Moskva-fyrstens livvakt.