Artel, (russisk, 'arbeidsfellesskap'), betegnelse for forskjellige former for produksjonssamvirke i håndverk og jordbruk i det gamle Russland. Det var karakteristisk for den førkapitalistiske periode i Russland og går tilbake til 1200-tallet (jfr. mir). I Sovjetunionen dannet artel grunnlaget for det kollektiviserte jordbruk.