Mikael Aleksandrovitsj, russisk storfyrste, yngre bror av tsar Nikolai 2, som ved sin abdikasjon 2. mars 1917 overdrog arveretten til tronen til ham. Imidlertid gav han selv avkall på kronen straks etter. Han forsvant i 1918, og ble sannsynligvis drept.