Aleksandr Mikhajlovitsj Gortsjakov, russisk diplomat, utenriksminister 1856–82. Under oppstanden i Polen 1863–65 sluttet han den såkalte Alvensleben-konvensjonen med Preussen for å sikre prøyssisk nøytralitet, og etter Frankrikes nederlag i den tysk-franske krig 1870–71 opphevet han ensidig forbudet i Paris-freden 1856 mot at Russland holdt flåtestyrker i Svartehavet.