Oktobrister, russisk politisk parti stiftet 1905, representerte særlig de liberale godseiere og industrien og opptrådte som moderat høyreparti. De ønsket å bevare monarkiet og sikre Russlands enhet, bl.a. ved å innskrenke de nasjonale mindretalls innflytelse. De ønsket en forfatning som gav dumaen lovgivende makt og la til grunn for sitt program Nikolai 2s manifest 10. okt. 1905 (derav navnet), men hevdet at Russland ikke var modent for parlamentarisme. Deres fremste leder var Aleksandr Gutsjkov. Kom senere i motsetning til de regjeringer som representerte det reaksjonære byråkrati. Oktobristene godtok marsrevolusjonen 1917, deltok i den provisoriske regjering, men ble snart skjøvet til side av venstrepartiene.