Nikolaj Petrovitsj Rumjantsev, statsmann og diplomat. Som utenriksminister 1808–09 undertegnet han 1809 freden i Hamina, der Finland ble avstått fra Sverige til Russland. 1810–12 var han formann i statsrådet. Rumjantsev var også en betydelig mesén. Hans omfattende bok-, manuskript- og kartsamling og myntkabinett ble 1831 innredet som museum i St. Petersburg. Etter revolusjonen 1917 ble samlingene flyttet til Moskva, der de kom til å utgjøre grunnstammen i Leninbiblioteket, i dag Det statlige offentlige bibliotek.