Krimgoter, en nå utdødd folkegruppe på Krim, rest av goterriket i Sør-Russland. Krimgoterne ble kristnet allerede 325, men var ortodokse i motsetning til de øvrige goterne som var arianere. Man har et visst kjennskap til krimgoternes språk gjennom flamlenderen Ogier Ghislain de Busbecqs opptegnelser 1560–62. Til tross for at materialet er gjengitt fullt av feil og at det er flere tydelige trykkfeil, er språkets gotiske karakter klar. Russiske utgravninger, særlig 1928–33, har avdekket flere gotiske borger og kirker.